تازه ها

شخصیت - اناگرام

چگونگی استفاده از اناگرام و سطوح مختلف آن قسمت دوم   در مقاله قبلی به نکات مهمی در شناخت تیپ شخصیتی افراد توجه داده شد. از این نکات مهم می توان به مواردی همچون، ثبات ذاتی هر تیپ، عدم ارجحیت تیپ ها نسبت به هم، شناخت تیپ آغاز است نه پایان کار، شرایط متفاوت  و [... بیشتر بدانید

مطالعات تطبیقی اناگرام

دیدگاه تطبیقی رویکرد عمر اریکسون و اناگرام رویکرد روانی اجتماعی  قسمت سوم   در مقاله قبلی در مراحل مختلف رویکرد عمر اریکسون به طور اجمال به مرحله اعتماد در برابر بی اعتمادی و  مرحله خود مختاری در برابر تردید پرداخته شد. این که این مراح... بیشتر بدانید

نه گانه ایرانی

نقطه در مرکز دایره و نماد نه گانه

نقطه در مرکز دایره و نماد نه گانه   در مقاله فضایل چهارگانه در نماد نه گانه ایرانی به اهمیت تفاوت نگاه حکیم خواجه نصیر الدین طوسی با سایر حکمای پیش از شدیم. حکیم طوسی در توضیح بر فضایل اخلاقی توجه دارد که فضیلت هایی که اغلب حکما و فیلسوفان و مدرسین اخلاق پیش از [... بیشتر بدانید

تمام حقوق این سایت محفوظ است موسسه فرهنگی ماه شید خرد