تازه ها

درباره ما

موسسه فرهنگی «ماه شید خرد»

در طول چند دهه اخیر، ضرورت ارتباط میان رشته هاى مختلف به ویژه در حوزه علوم انسانى، بیش از پیش احساس مى شود. همچنین نقش وسایل ارتباط جمعى در تنوع و گستردگى اش موجب شده تا بسرعت فاصله ها از بین برود و بر اهمیت موضوع بیافزاید. یکى از مفاهیم بسیار برجسته در حوزه انسان و علوم انسانى، مفهوم فرهنگ است. در میان تعاریف متعدد مفهوم فرهنگ، کوشش موسسه فرهنگى هنرى “ماه شید خرد” با رویکردى روانشناختى است. زیرا که بر این باور هستیم که توسعه هر جامعه با رشد و بالندگى افراد جامعه به عنوان عاملان جامعه ارتباط مستقیم دارد. با این رویکرد موسسه در سال ١٣٨٩ با نام «دلدادگان کوثر» آغاز به فعالیت کرد و هم اکنون با نام «ماه شید خرد» به نشر و گسترش و آموزش در این مسیر همت گمارده و از برگزارى کارگاه هاى آموزشى و نشست ها تا چاپ و نشر منابع در این مسیر کوشیده و همچنان مسیر را ادامه مى دهد.

تأییدیه های ماه شید خرد

تمام حقوق این سایت محفوظ است موسسه فرهنگی ماه شید خرد